Hvad vi står for

Kvalitet er en tillidssag
Ingen kunder vil nøjes med, at deres billakering tilsyneladende er lavet godt nok. De forventer en garanti. Derfor har vi valgt at blive KS2000/ISO9001-certificeret.

Miljøhensyn er er en del af, hvad vi kalder kvalitet
For at dokumentere denne kvalitet, er vi certificeret med KS2000 miljø- og energistyring.
Vi arbejder positivt for at overhold de af staten fastsatte regler og normer, og når vi vælger leverandører er miljøhensyn en afgørende faktor.

Vidensdeling
De erfaringer, metoder og værdier vi oparbejder sikrer en viden. Hos os er det en vigtig del af hverdagen, at der skabes mulighed for at diskutere sine erfaringer eller undren med hinanden for på den måde højnes kvaliteten og det faglige niveau. Gennem samarbejde og dialog med vore leverandører sikrer vi højere teknisk vidensudveksling.

Vi afholder kundeaftener, hvor søger vi at informere de relevante personer om vore erfaringer og viden. Herved skaber vi en vidensdeling mellem forskellige faggrupper. Det er vores erfaring at det gavner det gode samarbejde, men sandelig også at det højner kvaliteten af vores fælles arbejde til gavn for vores fælles kunde – Bilejeren (forsikringsselskaberne)

Røde Bro Autolakering ApS · Sejrøgade 4, 8700 Horsens · Telefon 75 62 16 16 · rbautolakering@gmail.com